Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop?

Högutbildade har som grupp bättre hälsa än lågutbildade – ju högre utbildningsnivå desto bättre hälsa. Livsvillkor och levnadsvanor av betydelse för hälsan uppvisar samma mönster. Skillnaderna mellan utbildningsgrupperna har i flera avseenden ökat.

Folkhälsomyndigheten har haft regeringens uppdrag att analysera vilken betydelse det har för folkhälsan och för hälso- och sjukvården att allt fler skaffar sig en högre utbildning, att undersöka hur sammansättningen av grupper med låg utbildning förändras över tid samt att utreda vilka insatser som kan stödja grupper med låg utbildningsnivå till en god hälsa.

Det här faktabladet sammanfattar de viktigaste resultaten och slutsatserna från uppdraget. Det riktar sig till alla som vill ha ökad kunskap om socioekonomiska skillnader i hälsa.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-11-25
  • Antal sidor: 4
  • Artikelnummer: 15108

Öppna publikationen

Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop?(PDF 246 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan