Affischen Vaccin fungerar illustrerar effekten av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige. Den är lämplig att sättas upp på mottagningar inom hälso- och sjukvården för att öka medvetenheten om hur stor betydelse vaccinationer har för hälsan.

Bilden visar hur många personer i Sverige som rapporterades ha sjukdomarna året innan allmän vaccination mot respektive sjukdom började erbjudas, jämfört med antalet rapporterade fall 2016.

Affischen Vaccin fungerar har formatet A3.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-06-12
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: 01455-2017