Affischen Vaccin funkar illustrerar effekten av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige. Den är lämplig att sättas upp på mottagningar inom hälso- och sjukvården för att öka medvetenheten om hur stor betydelse vaccinationer har för hälsan.

Bilden visar hur många personer i Sverige som rapporterades ha sjukdomarna året innan allmän vaccination mot respektive sjukdom började erbjudas, jämfört med antalet rapporterade fall 2019.

Du kan beställa affischen i formatet 50x70 cm eller skriva ut pdf:en här till höger i A3-format.

Fler affischer

Vaccin funkar – Vi skapar skyddet tillsammans

Vaccin funkar – Antal fall förr och nu (grön)

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-04-18
  • Antal sidor: 1