Vaccination mot influensa – information till dig som är gravid (engelska)

Faktabladet om influensavaccination är ett stöd för de som arbetar med gravida. Faktabladet kan till exempel laddas ner och delas ut på mödravårdscentraler. Senast uppdaterad 2019.

Andra språk

Faktabladet finns också på svenska.

Faktabladet har även översatts till ett antal andra språk av smittskyddsenheterna i Region Skåne, Stockholms Läns Landsting och Västra Götalandsregionen.

Kontakta: influensarapport@folkhalsomyndigheten.se

Bläddra och läs

  • Author: Folkhälsomyndigheten
  • Release date: 2016-09-06
  • Number of pages: 1
  • Article: 16129

Open the publication

Gå till toppen av sidan