Faktabladet om influensavaccination är ett stöd för de som arbetar med gravida. Faktabladet kan till exempel laddas ner och delas ut på mödravårdscentraler. Senast uppdaterad 2019.

Svensk version: Vaccination mot influensa – information till dig som är gravid (svenska)

Faktabladet har även översatts till ett antal andra språk av smittskyddsenheterna i Region Skåne, Stockholms Läns Landsting och Västra Götalandsregionen.

Kontakta: influensarapport@folkhalsomyndigheten.se

Read on screen