Att leva med hiv i Sverige – en studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv

Lyssna

Denna rapport redovisar den första heltäckande svenska undersökningen om hur det kan vara att leva med hiv i Sverige idag. Rapporten syftar till att ge ny och uppdaterad kunskap om hur personer med hiv skattar sin livskvalitet relaterat till hälsoutfall, levnadsvanor och livsvillkor samt om skillnader mellan olika grupper. Faktorer kopplade till livskvalitet som studerats är fysiska, psykiska och sexuella faktorer samt personliga och sociala resurser.

Intervjustudie

Erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet bland personer som lever med hiv i Sverige - Resultat från en kvalitativ intervjustudie

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 81
Artikelnummer: 16031