Acceptans för vaccination mot covid-19 bland personal inom äldreboende och hemtjänst

Lyssna

Inställning till vaccination mot covid-19 hos personal i äldreomsorg.

Resultaten från en intervjustudie bland personal inom äldreomsorg och hemtjänst visar hög acceptans för vaccination mot covid-19 hos en majoritet av de tillfrågade. Bland deltagarna hade åtta av tio redan hade vaccinerat sig eller planerade att göra det.

Några skäl till att ta vaccinet var att de var oroliga att själva få sjukdomen, skydda äldre och utsatta och en önskan att återgå till det normala. Cirka två av tio hade antingen tackat nej till att vaccinera sig eller skjutit upp beslutet om vaccination till senare. Deras skäl var i vissa fall oro för biverkningar men också frågor baserat på att de hade någon bakomliggande sjukdom eller var gravida. Nästan samtliga intervjuade uppgav att det inte fanns några praktiska hinder för själva genomförandet av vaccinationen. Deltagarna upplever tillgänglig information överlag som mycket bra, framförallt den information som kommer från arbetsgivaren och ansvariga myndigheter.

Studien är genomförd som en mindre intervjustudie med omkring 100 deltagare över hela landet.

Om intervjustudien

Som en del av uppföljningen av den nationella planen för vaccination mot covid-19 ingår att undersöka vaccinacceptansen i allmänheten i stort samt i olika grupper i samhället. Personal inom äldreboende och hemtjänst är en grupp som prioriteras erbjudande om vaccination under fas 1. Inom denna personalgrupp har Folkhälsomyndigheten gjort en intervjustudie om individers inställningar till och förutsättningar för att ta ett informerat beslut vid ett erbjudande om vaccination mot covid-19.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 13
Artikelnummer: 21016