Adverse ecological effects on the individual as a consequence of previous antibiotic exposure – A systematic review

Listen

The objective with this report is to review and summarize recent studies concerning the adverse ecological effects of antibiotics on the commensal microflora of exposed individuals and the accompanying secondary diseases. The results are intended to be used by professionals in the health care sector in the context of antibiotic stewardship.

In Swedish

Det här är en systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen om negativa ekologiska effekter av antibiotikaanvändning på individnivå. Den är tänkt som ett kunskapsunderlag att användas av lokala Stramagrupper, läkemedelskommittéer eller enskilda förskrivare i sammanhang när man diskuterar rationell antibiotikaanvändning.

Rapporten är skriven på engelska för att också kunna användas i de internationella projekt om rationell antibiotikaanvändning som Folkhälsomyndigheten deltar i.

Author: Folkhälsomyndigheten
Published:
Number of pages: 34
Article number: 2014-06-06