Allergi i skola och förskola

Lyssna

Allergierna bland barn ökar. Men utredningen visar att trots att många barn har besvär saknar många skolor och förskolor ett generellt, förebyggande allergiarbete. I stället fokuserar man arbetet på enskilda barn med redan konstaterade svåra besvär och ofta med särlösningar som pekar ut barnet.

Regeringen gav 2011 Socialstyrelsen i uppdrag (S2011/6075/FS) att utreda problembilden på astma- och allergiområdet kopplad till barnens arbetsmiljö i skolan. Syftet var att ge en samlad bild av rådande situation och kunskapen på området.

Författare: Socialstyrelsen
Publicerad:
Antal sidor: 75
Artikelnummer: 2013-4-8