Allvarliga förgiftningar i gruppen 50 år och äldre – En nationell registerbaserad studie under 2005–2009

Lyssna

Den här rapporten redovisar resultaten från en nationell, registerbaserad studie av förekomsten av avsiktliga och oavsiktliga förgiftningar som lett till sjukhusvård eller till dödsfall i gruppen 50 år eller äldre under perioden 2005-2009. Den undersöker också sambanden mellan olika mått på hälsotillstånd, framförallt diagnostiserade psykiska och somatiska sjukdomar, förskrivna läkemedel och allvarliga förgiftningar bland personer 50 år eller äldre.

Rapporten riktar sig främst till professionen inom hälso- och sjukvården, vårdgivare, omsorgspersonal och forskare som arbetar med frågor om äldres hälsa.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 44
Artikelnummer: 20163