Analys av förutsättningar för att testa en ny ersättningsmodell för antibiotika – Rapportering av regeringsuppdraget Precisering av uppdraget angående tillgänglighet till antibiotika 2016-12-01

Lyssna

Denna rapport är en återrapportering av regeringsuppdraget Precisering av uppdraget angående tillgänglighet till antibiotika. I rapporten analyseras förutsättningar för att testa Läkemedelsindustriföreningens förslag på ersättningsmodell för nya essentiella antibiotika.

Relaterad läsning

Tillgänglighet till medicinskt viktiga antibiotika

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 56
Artikelnummer: 16125