Denna rapport är en återrapportering av regeringsuppdraget Precisering av uppdraget angående tillgänglighet till antibiotika. I rapporten analyseras förutsättningar för att testa Läkemedelsindustriföreningens förslag på ersättningsmodell för nya essentiella antibiotika.

Relaterad läsning

Tillgänglighet till medicinskt viktiga antibiotika