Tabellsamlingen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2021 innehåller statistik över antalet rapporterade fall och incidens, fördelade bland annat på län, mellan kön och åldersgrupper samt över tid.

Mer detaljerade uppgifter och analyser över utvecklingen för respektive sjukdom finns under Årsrapporter 2021.

Relaterad läsning