Användning av snabbsvarstest för påvisning av syfilisinfektion

Lyssna

Syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom som under 1900-talet nästan utrotades men på senare år ökat kraftigt i förekomst. I Sverige diagnosticerades cirka 350 nya fall 2017. För att kunna bryta smittkedjor är det viktigt att identifiera infekterade personer på ett tidigt stadium. Ökningen av syfilis har framför allt skett i gruppen män som har sex med män (MSM) och det är angeläget att den frivilliga testningen ökar i MSM-gruppen. I det sammanhanget kan mottagningar utanför den allmänna hälso- och sjukvården som till exempel drivs av frivilligorganisationer spela en viktig roll, bland annat i att använda snabbsvarstestning för syfilis. Kunskapsunderlaget sammanfattar olika synpunkter på hur dessa tester kan användas i avsikt att öka den frivilla testningen och är utformat för att vara ett stöd till de mottagningar som använder, eller planerar att börja använda, snabbsvarstester för syfilis.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 18
Artikelnummer: 18057