Att arbeta med SMADIT, exempel från länsstyrelserna

Lyssna

Arbetet med SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) bedrivs på varierande sätt över landet och utifrån lokala förutsättningar. I två faktablad (Att arbeta med SMADIT, exempel från länsstyrelserna och Att arbeta med SMADIT, exempel från polisregionerna) beskriver vi länsstyrelsernas respektive polisregionernas erfarenheter och arbete med SMADIT. Innehållet bygger på intervjuer med företrädare för länsstyrelserna och polisregionerna.

Faktabladet kan användas som stöd och inspiration för länsstyrelser, polisregioner, kommuner och regioner som vill starta eller utveckla samverkan regionalt och lokalt.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21259