Att förebygga tobaksbruk i skolan – En kartläggning av erfarenheter från svenska skolor

Lyssna

Denna rapport samlar erfarenheter från svenska skolor som arbetat för att förebygga rökning och tobaksbruk i skolmiljön eller under skoltiden. Rapporten vänder sig till dig som planerar, utvecklar och beslutar om hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolan.

Rapporten är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar.

Relaterad läsning

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: