Att förebygga tobaksbruket bland unga – erfarenheter från svenska skolor

Lyssna

Faktabladet sammanfattar en kartläggning av erfarenheter från svenska skolor och tar upp framgångsfaktorer för att förebygga tobaksbruk bland unga. Faktabladet vänder sig till dig som planerar, utvecklar och beslutar om hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolan.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar.

Relaterad läsning

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 20006