Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag

Lyssna

Boken handlar om att förebygga vårdrelaterade infektioner och är utgiven av Socialstyrelsen 2006. Den utarbetades av vårdhygienexperter. Delar av innehållet är inaktuellt men vissa avsnitt av boken bedöms fortfarande vara av värde, framför allt som utbildningsmaterial.

Författare: Socialstyrelsen
Publicerad:
Antal sidor: 461
Artikelnummer: 2006-123-12