Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor – vägledning till handlingsplaner

Lyssna

Vägledningen är skriven för kommuner, regioner och privata aktörer som ger vård och omsorg till befolkningen och särskilt till de grupper som är sårbara för negativa hälsoeffekter av värmeböljor. Vägledningen ska ge stöd och rekommendationer till arbetet med att utveckla handlingsplaner för att förebygga och hantera negativa hälsoeffekter av värmeböljor. Vägledningen lämnar exempel på hur man kan arbeta för att ta fram handlingsplaner samt lyfter fram viktiga aspekter att tänka på.

En omfattande värmebölja kan få allvarliga konsekvenser för samhället och inte minst för befolkningens hälsa. Att exponeras för värme medför olika stora risker för olika individer. Riskgrupper är fram för allt äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida och personer som tar viss medicin.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 40
Artikelnummer: 21228