Att planera, genomföra och utvärdera folkhälsoinsatser

Lyssna

Att planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser på befolkningsnivå ställer stora krav på att det finns information om målgrupper, aktörer som kan påverka målgrupper, hur insatser implementeras och vilka effekter som nås till vilka kostnader. Det krävs därför goda metoder för planering, genomförande och utvärdering. Ett verktyg vid övervägandet av metoder m.m. är ramverket RE-AIM som är en akronym för reach, effectiveness, adoption, implementation, maintenance.

Rapporten beskriver hur RE-AIM kan användas av Folkhälsomyndigheten för att öka projekt- och rapportkvalitet.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 41
Artikelnummer: 16122