Åtgärdsförslag för att förebygga användning samt medicinska och sociala skadeverkningar av narkotika

Lyssna

I den här rapporten presenterar Folkhälsomyndigheten tio åtgärdsförslag inom sex övergripande områden för att förebygga användning samt medicinska och sociala skadeverkningar av narkotika. Åtgärderna föreslås utgöra underlag inför ett nationellt utvecklingsarbete under en kommande strategiperiod, i vilken man från regeringens sida aviserat ett större fokus på narkotika. Hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbete behövs på flera olika nivåer för att ta hänsyn till narkotikaproblematiken ur ett livsloppsperspektiv. Våra åtgärdsförslag speglar denna bredd och pekar ut åtgärdsområden inom hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser samt åtgärder för att minska de medicinska och sociala skadeverkningarna av narkotika.

För att läsa bilagorna i dokumentet: I webbläsaren Explorer går det att klicka på gemen, i andra webbläsare behöver du spara ned pdf:en på din dator för att gemen ska fungera.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 32
Artikelnummer: 20060