Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

Lyssna

Tidig upptäckt, tidiga insatser, samverkan mellan verksamheter och ett hänsynstagande till både den enskilda och hela familjens behov. Det är några av nyckelfaktorerna som framträder i denna rapport när det gäller ett ändamålsenligt stöd till barn som växer upp med allvarliga svårigheter hemma. Kunskapen har tagits fram inom ramen för 18 lokala och regionala utvecklingsprojekt som Folkhälsomyndigheten stöttat 2012–2015.

Rapporten riktar sig främst till de som arbetar inom offentlig-, privat- och ideell sektor och som möter och ger stöd till barn som växer upp i familjer där missbruk, psykisk ohälsa eller våld förekommer.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 56
Artikelnummer: 16042