Bekräftat samband mellan försäljning av antibiotika och förekomst av Clostridioides difficile

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och Nationella Strama har undersökt och kommit fram till att det finns ett samband mellan total antibiotikaförsäljning, försäljning av vissa högriskantibiotika och incidens av Clostridioides difficile i Sverige.

Trots vissa svagheter tyder studien på att det kan gå att minska incidensen av Clostridioides difficile i befolkningen genom förbättrad förskrivning av antibiotika.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2