Beslutsunderlag – Rekommendation gällande smittskyddsinsatser till personer som ankommer till Sverige från Ukraina

Lyssna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar härmed att människor från Ukraina oavsett migrationsstatus får tillgång till hälso- och sjukvård som är nödvändigt ur ett smittskyddsperspektiv. Detta innefattar testning och vid behov behandling av smittsamma sjukdomar, samt vaccination enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet och mot covid-19.

Relaterad läsning

Information med anledning av rådande situation i Ukraina

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 10
Artikelnummer: 22127