Beslutsunderlag om en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till ytterligare befolkningsgrupper

Lyssna

Beslutsunderlag för värdering av nytta och risker med påfyllnadsdoser av covid-19 vaccin till ytterligare befolkningsgrupper, inklusive dem som hittills i ett första steg rekommenderats vaccination.

Bilagan vänder sig till regioner, SKR, regeringskansliet och media.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 27
Artikelnummer: 21253