Beslutsunderlag för värdering av nytta och risker med påfyllnadsdoser av covid-19 vaccin till ytterligare befolkningsgrupper, inklusive dem som hittills i ett första steg rekommenderats vaccination.

Bilagan vänder sig till regioner, SKR, regeringskansliet och media.

Relaterad läsning

Vaccination mot covid-19 är viktig