Beslutsunderlag om en påfyllnadsdos (tredje dos) av vaccin mot covid-19 till personer 18–64 år – Bilaga 2

Lyssna

Beslutsunderlag om en påfyllnadsdos (tredje dos) av vaccin mot covid-19 till personer 18–64 år.

Bilagan vänder sig till regioner, SKR, regeringskansliet och media.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 31
Artikelnummer: 21285