Beslutsunderlag om rekommendation av en andra påfyllnadsdos (dos 4) av covid-19 vaccin

Lyssna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos vaccin (dos 4) mot covid-19 till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen bör ges tidigast fyra månader efter den första. Detta beslutsunderlag har tagits fram inför beslutet om denna rekommendation.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 15
Artikelnummer: 22047