Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos vaccin (dos 4) mot covid-19 till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen bör ges tidigast fyra månader efter den första. Detta beslutsunderlag har tagits fram inför beslutet om denna rekommendation.

Relaterad läsning

Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 (Inklusive tillhörande publikationer)