Bra att veta om HPV (ukrainska)

Lyssna

HPV är ett mycket smittsamt virus som kan leda till cancer längre fram i livet. Alla barn i årskurs 5 erbjuds vaccination mot HPV i skolan från och med augusti 2020. Flickor har erbjudits detta tidigare. För pojkar gäller detta pojkar födda 2009 och senare.

Information till föräldrar om HPV och vaccination.

Svensk version: Bra att veta om HPV

Via länken finns faktabladet att ladda ned på andra språk.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 23177-8