Clostridium difficile årsrapport 2013

Lyssna

Denna rapport är en årlig lägesrapport om Clostridioides difficile-infektion i Sverige. Den används av laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med den i landet. Statistiken innefattar bland annat fallfrekvens, incidens, typningsinformation och diagnostiska prestanda.

Relaterad läsning

Clostridioides difficile-infektion – sjukdomsstatistik

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 29
Artikelnummer: 2014-10-15