Clostridium difficile-infektion – Kunskapsunderlag och rekommendationer för övervakning, prevention och utbrottshantering

Lyssna

Denna rapport sammanfattar kunskap och föreslår förebyggande åtgärder, åtgärder för övervakning samt hantering av utbrott orsakade av Clostridioides difficile. Rekommendationerna som ges bygger på en genomgång av andra länders riktlinjer vid CDI och har delats in i lagstadgade, starka, respektive svaga rekommendationer.

I Sverige har det saknats nationella rekommendationer gällande övervakning, prevention och utbrottshantering vid CDI. Folkhälsomyndigheten har därför i samverkan med experter från Smittskydd och vårdhygien i Region Jönköpings län och vid Universitetssjukhuset Örebro tagit fram detta kunskapsunderlag.

Åtgärderna är tänkta att ligga till grund för lokala rutiner och riktlinjer inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 66
Artikelnummer: 16134