Fysisk aktivitet kan motverka risken för förtida död till följd av långvarigt sittande eller tv-tittande. Detta visar en sammanställning av studier som inkluderade fler än 1 miljon kvinnor och män.

Tidigare studier har visat att risken att dö i förtid ökar med stillasittande och långvarigt tv-tittande, men det har varit oklart om fysisk aktivitet vid sidan av stillasittande kan minska den förhöjda risken. Resultaten från studien bekräftar att stillasittande och tv-tittande kan öka risken att dö i förtid, men visar för första gången att fysisk aktivitet vid sidan av stillasittande kan ha stor betydelse för hälsan. Hos personer med låg fysisk aktivitet ökar risken med längre stillasittande eller tv-tittande, men denna riskökning ses inte hos personer som dagligen är fysiskt aktiva.