Datorstödd utbrottsdetektion – Datorprogrammet CASE – erfarenheter och användarnytta

Lyssna

CASE (Computer Assisted Search for Epidemics) är en plattform för datorstödd utbrottsdetektion som är utvecklad på Smittskyddsinstitutet (SMI). Det här dokumentet beskriver hur CASE används på myndigheten och vilka erfarenheter användarna har av systemet. Det beskriver också kortfattat de statistiska metoder som systemet använder för att hitta avvikelser i antalet rapporterade fall av olika smittsamma sjukdomar. Underlaget riktar sig till aktörer som vill veta mer om hur myndigheten arbetar med datorstödd utbrottsdetektion.

Rapporten ersätter titeln Datorstödd utbrottsdetektion på Smittskyddsinstitutet från 2012.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 22
Artikelnummer: 02922-2017