Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021 – Användningsmönster, köpvanor och upplevelser av narkotika bland personer med ett aktuellt bruk i Sverige

Lyssna

Denna rapport innehåller en sammanställning av de svenska resultaten från Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021 och beskriver användningsmönster, köpvanor och upplevelser av narkotika och av undersökningen bland personer med ett aktuellt bruk.

Underlaget kan bidra till en fördjupad förståelse för personer som använder narkotika och vilka områden som bör prioriteras i arbetet för att minska användning samt skadeverkningar av narkotika. Det riktar sig till aktörer som arbetar förebyggande och hälsofrämjande inom narkotikaområdet, exempelvis kommuner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer men även beslutsfattare.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 48
Artikelnummer: 22065