Detta faktablad innehåller en kort sammanfattning av samhällskostnaderna för narkotikabruk, totalt och uppdelat på direkta, indirekta och immateriella kostnader. Resultaten jämförs med tidigare beräkningar på området och diskuteras utifrån begränsningar i metoden.

Underlaget visar på vikten av att förebygga såväl användning som skador av narkotika och riktar sig till personer som arbetar hälsofrämjande inom bland annat kommuner och länsstyrelser samt på nationell nivå.

Relaterad läsning

Narkotikans skadeverkningar