Ebola – Rutiner för sanering. Vägledning till kommuner och smittskyddsläkare

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram denna vägledning med anledning av den ebolaepidemi som startade i början av 2014 i Västafrika. Vägledningen riktar sig främst till kommuner och smittskyddsläkare och ska fungera som ett stöd för att organisera och säkerställa riskbedömning och hantering av spill av kroppsvätska från person med misstänkt eller verifierad smitta av ebola utanför sjukhus.

Det är mycket låg risk för att denna situation ska uppstå. Om misstanken uppstår är det viktigt att risken bedöms på adekvat sätt och kan risken inte avskrivas så bör kroppsvätskan hanteras på ett sätt som hindrar risk för smitta.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 16
Artikelnummer: 14008