Effekter av insatser för att förebygga suicid

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har genomfört en kartläggande litteraturöversikt med syftet att beskriva kunskapsläget om suicidförebyggande insatser utanför hälso- och sjukvården. I det här faktabladet sammanfattar vi effekterna av olika typer av insatser som kan minska suicid, suicidförsök och suicidtankar.

Bladet riktar sig till forskare och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med suicidprevention.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 16014