Effektiva metoder för att förebygga gonorré – en litteraturöversikt

Lyssna

Den sexuellt överförbara bakterieinfektionen gonorré ökar i Sverige. Infektionen ger inte alltid symptom men kan ha konsekvenser för hälsan. Obehandlad kan den bland annat leda till infertilitet hos män och kvinnor genom inflammation i bitestiklar, prostata eller äggledare. Det är därför nödvändigt att arbeta förebyggande för att minska spridningen.

Folkhälsomyndigheten har låtit göra en litteraturöversikt om effektiva metoder för att förebygga gonorré. Litteraturöversikten visar att det finns metoder som visat sig effektiva. Dessa metoder fokuserar främst på att förändra beteenden genom interventioner individuellt eller i grupp.

Faktabladet vänder sig till dem som arbetar med hiv/STI-prevention och sexuell hälsa, inom t.ex. hälso- och sjukvård, forskning och ideella organisationer.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 20026