Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan och förskolan – Till dig som driver en skola eller förskola

Lyssna

Den som driver en skola eller förskola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad egenkontroll, för att förhindra att lokaler eller det man gör i verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Här kan du som driver en skola eller förskola läsa mer om varför egenkontroll behövs och få exempel på vad den kan innehålla. Informationen är inriktad på den del av egenkontrollen som gäller inomhusmiljön i skolor och förskolor.

Det här är en introduktion till arbetet med egenkontroll av inomhusmiljön i skolan eller förskolan. Den som ansvarar för en skola eller förskola ska bedriva ett löpande, systematiskt arbete för att förhindra att lokalerna, eller det man gör i verksamheten, påverkar människors hälsa eller miljön negativt.

Läs om varför egenkontroll behövs och få exempel på vad den kan innehålla.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 6
Artikelnummer: 24085