Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem – Resultat från Swelogs uppföljningsstudie 1998–2009

Lyssna

Rapporten presenterar resultatet av en elvaårsuppföljning av personer med spelproblem och är en del av den fleråriga befolkningsstudien Swedish longitudinal gambling study (Swelogs). Studien omfattar perioden mellan 1997/1998 och 2009.

Rapporten bidrar med kunskaper om personer med spelproblem, betydelsen av att spela i olika spelformer och om hur spelproblem kan förändras över tid. Resultaten kan ha betydelse för preventionsarbete och behandling av spelproblem. Rapporten vänder sig till beslutsfattare, tjänstemän och andra personer som i sitt arbete kommer i kontakt med spelproblem på olika nivåer i samhället.

Relaterad läsning

Swedish longitudinal gambling study (Swelogs)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 90
Artikelnummer: 15041