EMIS-2017 Svenska resultat från den europeiska internetundersökningen EMIS-2017 – en studie om män som har sex med män (MSM)

Lyssna

Rapporten beskriver de svenska resultaten från EMIS-2017, som är en internetbaserad undersökning riktad till män som har sex med män (MSM). Det övergripande syftet med undersökningen var att få ökad kunskap om MSM behov, sexuella beteende, risktagande, testningsvanor och kunskap om hiv/STI, för att kunna planera det hiv- och STI-förebyggande arbetet och behovet av vårdinsatser. Rapporten beskriver resultaten från cirka 4000 MSM i Sverige med medelåldern 45 år.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 19081