Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en extra dos covid-19-vaccin kan ges till individer med ett nedsatt immunförsvar orsakat av en sjukdom eller behandling, i samråd med behandlande läkare. De patientgrupper som omfattas av rekommendationen om en extra dos specificeras i detta beslutsunderlag.

Rekommendationen gäller från och med 1 september 2021 och omfattar individer som är 18 år eller äldre.

Relaterad läsning

Information om covid-19 vaccin till personer med immunbrist