En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen

Lyssna

Faktabladet är sammanfattning av den nationella strategin som Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram. Det övergripande målet är en god jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen.

Relaterad läsning

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 20180