Det finns tecken på att användningen av narkotika är ett problem bland vissa ensamkommande ungdomar. En kartläggning från Folkhälsomyndigheten tyder också på att den psykiska ohälsan är omfattande i grupperna och att det är viktigt med förebyggande insatser. I detta faktablad sammanfattas de viktigaste resultaten från de fyra studier som genomfördes i regeringsuppdraget om narkotikabruk bland ensamkommande.

Läs hela redovisningen och delstudierna här