Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 1998.

Relaterade sidor

Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter tidigare år