Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 1999.

Relaterade sidor

Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter tidigare år