Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2000.

Relaterade sidor

Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter tidigare år