Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2001.

Relaterade sidor

Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter tidigare år