Epidemiologisk årsrapport 2001

Lyssna

Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2001.

Relaterade sidor

Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter tidigare år

Författare: Smittskyddsinstitutet
Publicerad:
Antal sidor: 28
Artikelnummer: 136-2002