Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2003.

Relaterade sidor

Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter tidigare år