Epidemiologisk årsrapport 2009

Lyssna

Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2009.

Relaterade sidor

Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter tidigare år

Författare: Smittskyddsinstitutet,
Publicerad:
Antal sidor: 50
Artikelnummer: 170–2010