En epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2011.

Relaterade sidor

Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter tidigare år