Epidemiologisk årsrapport 2012

Lyssna

Årsrapporten är i första hand skriven för dem som sysslar med infektionssjukdomar inom sin profession, men för att underlätta läsningen för oinsatta inleds varje avsnitt med en kort sjukdomsbeskrivning, och fördjupad sjukdomsinformation finns på vår webbplats under ämnesområdet Smittskydd och sjukdomar.

Relaterade sidor

Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter tidigare år

Författare: Smittskyddsinstitutet
Publicerad:
Antal sidor: 89
Artikelnummer: 2013-101-8