Epidemiologisk årsrapport 2013

Lyssna

Den årliga rapporten för de anmälningspliktiga sjukdomarna innehåller tabellsammanställningar över antal rapporterade fall och incidens per län och över tid. I förekommande fall finns aktuella årsrapportstexter på myndighetens webbplats.

De data över antalet fall av anmälningspliktiga sjukdomar som presenteras i rapporten bygger på uppgifter hämtade ur databasen SmiNet. I denna databas samlas information om fall av anmälningspliktiga sjukdomar rapporterade av behandlande läkare och/eller mikrobiologiska laboratorier.

Relaterade sidor

Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter tidigare år

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 15
Artikelnummer: 15015